Udgivet i

Sådan arbejder vi med Naturmedicinsk Sundhedstest til dyr

Vi  har i en meget lang periode tilbud en vega-fjerntest til vores klienter

Vi har dog inden for de sidste mange måneder valgt at arbejder på en mere omfattende test, sådan at vi kan give endnu bredere resultater og samtidig gøre vores vejledningen og rådgivning  mere specifik inden for de forskellige områder.

En naturmedicinsk Sundhedstest er delt i 2:

Først tester vi for ubalancer og indikationer inden for nedenstående områder:

   • Vitamin- og mineralmangler
   • Allergier
   • Fødevareintolerancer og fødevareallergier
   • Organtilstande
   • Virus-, bakterie- og svampeangreb
   • Forgiftninger og belastninger
   • Påvirkninger af stråler (jordstråler og elektromagnetiske )
   • Stress – psykisk og endogen
   • Hormonbalance
   • Stofskifte balance
   • Vaccine status
   • Tandstatus
   • Kort og godt kroppens naturmedicinske status
 • Når vi har testet for ovenstående vil vi derefter teste, hvilke specifikke produkter, der indikeres optimale for den enkelte inden for nedenstående områder: 

Vitaminer og mineraler, her under spormineraler, bioflavonoider osv. 

Homøopati, her under blomster dråber fra Dr. Bach, FES og Australian Bush Flower, cellesalte osv. 

Urter ca. 130 forskellige urter der ofte bliver brugt i foderblandinger

Sammensætninger og dosis, der indikeres optimale i forhold til den enkelte. 

Foder anbefalinger (kræver bestilling af naturmedicinsk sundhedstest med foderplan)

Ud fra ovenstående udarbejder vi regenerations program målrettet den enkelte klient der indeholder: 

En behandlingsplan udarbejde på baggrund af den individuelle naturmedicinske sundhedstest

En liste med de anbefalede produkter, der indeholder både firmanavn/forhandler, produkt navn, dosis og tidshorisont, så du nemt og hurtigt kan bestille dine produkter hjem og gå i gang med det samme 

Med en Naturmedicinsk Sundhedstest har vi mulighed give dig en grundig og professionel vejledning inden for et utal af områder som fx.

Hvilke kosttilskud, vitaminer og mineraler, homøopatiske produkter osv. dit dyrs test indikeret at den/det har har brug for.

Hvordan du korrekt sammen sætter fodret så det er mest optimal i forhold til at skabe balance og optimering af de ubalancer den naturmedicinske sundhedstest har indikeret  , samt hvilke produkter dit dyrs test indikeret er mest optimalt i forhold til de ubalancer der er indikeret i den naturmedicinske Sundhedstest. 

Hvilke “miljø” ændringer du bør gøre for at oprette balancen, fx staldmiljø, fold og hvilested, skjul osv. alt afhængig af hvilket dyr vi taler om. 

Hvilke tilskud der er indikeret optimalt i  forbindelse med livsstilssygdomme

Der indikeres årsager, sådan at behandlingen kan årsags afstemmes og balancen søges genoprettet ved årsagsbehandling og ikke symptombehandling.

Hvilke alternative orme og parasit strategier, der vil kunne påvirke optimalt og hvilke tiltag du kan gøre for at minimere orme og parasit belastningen, sådan at der kan skabes balance. 

Hvilke terapi former dit dyr vil reagere positivt på

og meget mere

Generelt vil testresultater give dig en helheds vurdering af dit dyrs generelle og specifikke funktioner som vi i fællesskab kan arbejder videre på og ud fra, så vi finder det optimale.

Hvor er en Naturmedicinsk sundhedstest vigtig:

– Generelt er en naturmedicinsk Sundhedstest vigtig når du står med et dyr der ikke er velfungerende – har symptomer der ikke kan forklares – bliver dårligere og dårligere selv om den bliver behandlet osv. 

– Inden du begynder at give diverse tilskud, så du ikke giver urter, homøopati, laver kostændringer osv. i blinde, men dosere og giver tilskud og laver ændringer ud fra viden.  

– Ved livsstilssygdomme og immunforsvars problematikker fx. urinvejsproblematikker, eksem, diarre, gentagende betændelser eller virus infektioner, orme og parasit belastninger, hormonproblematikker, forgiftninger, mistanke om borrelia osv. 

Udover specielt for heste: hvinskhed, PPID, cushing, EMS, eksem (sommereksem) mug, forgiftninger fra planter og insekter (flåter) osv. 

– Ved forplantnings og fertilitets problematikker,  gentagne kast (aborter)  for tidligfødte afkom osv. 

– Både før og efter genoptræning af skader, sygdom og operation, fødsler osv.

– ved foderskift og fodringsproblematikker fx. i forbindelse med tilrettelæggelsen af foderplan foderstrategier og vægttab/øgning.

– Som et generelt check af dit dyr.